Bài Viết Mới

Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của Diode

Nguyên lý và cấu tạo Diode được cấu tạo bằng mối nối P-N, lớp N thừa điện tử, lớp P thiếu điện tử đồng thờ chứa các phần tử mang...

Phân loại linh kiện điện tử công suất

Các linh kiện bán dẫn công suất có hai chức năng cơ bản là ĐÓNG và NGẮT dòng điện đi qua nó. - Trạng thái linh kiện dẫn điện (ĐÓNG):...

Mô hình hệ thống điều khiển SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là một hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển các quá trình từ xa. Người vận hành có thể...

Tổng quan SCADA và tự động hóa trạm biến áp

1. Nhu cầu SCADA Để nâng cao chất lượng và đảm bảo cung cấp điện, hệ thống điện Việt Nam đang được đầu tư xây dựng và phát triển ngày...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho ngăn máy cắt phân đoạn

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho ngăn máy cắt phân đoạn 500kV Bảo vệ chính: được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N,...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV và...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho MBA 220kV Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49,  64, 50/51, 50/51N tín hiệu...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho máy biến áp 500/220kV

Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49,  64, 50/51, 50/51N, tín hiệu dòng điện các phía được lấy từ máy biến dòng...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 110kV

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 110kV có truyền tin bằng cáp quang Bảo vệ chính: được tích hợp...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 220kV có truyền tin bằng cáp quang Bảo vệ cho đường dây 220kV bao...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 500kV

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 500kV 1. Bảo vệ cho đường dây 500kV có hai sợi cáp quang độc lập liên kết hai trạm 500kV hai...