Home Bảo vệ hệ thống điện

Bảo vệ hệ thống điện

Trong quá trình vận hành hệ thống điện có thể xuất hiện các tình trạng sự cố và chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Muốn phát hiện càng nhanh càng tốt chỗ sự cố và cách ly nó ra khỏi hệ thống, chúng ta cần có các thiết bị tự động bảo vệ mới có thể thực hiện tốt các yêu cầu trên, những thiết bị này gọi là bảo vệ rơle.