Chủ Nhật, Tháng Hai 23, 2020

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 110kV

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 110kV có truyền tin bằng cáp...
Home Bảo vệ hệ thống điện

Bảo vệ hệ thống điện

Trong quá trình vận hành hệ thống điện có thể xuất hiện các tình trạng sự cố và chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Muốn phát hiện càng nhanh càng tốt chỗ sự cố và cách ly nó ra khỏi hệ thống, chúng ta cần có các thiết bị tự động bảo vệ mới có thể thực hiện tốt các yêu cầu trên, những thiết bị này gọi là bảo vệ rơle.

Nguyên lý bảo vệ so lệch dọc (87G) cho máy phát điện

1. Nhiệm vụ và sơ đồ nguyên lý: Bảo vệ so lệch dọc (BVSLD) có nhiệm vụ chống ngắn mạch nhiều pha trong cuộndây stator máy phát. Sơ đồ thực hiện bảo vệ...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho ngăn máy cắt phân đoạn

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho ngăn máy cắt phân đoạn 500kV Bảo vệ chính: được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 50BF, 74. Bảo...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV và...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho MBA 220kV Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49,  64, 50/51, 50/51N tín hiệu dòng điện các...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho máy biến áp 500/220kV

Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49,  64, 50/51, 50/51N, tín hiệu dòng điện các phía được lấy từ máy biến dòng chân sứ máy...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 110kV

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 110kV có truyền tin bằng cáp quang Bảo vệ chính: được tích hợp các chức năng...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm...

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 220kV có truyền tin bằng cáp quang Bảo vệ cho đường dây 220kV bao gồm hai bộ...

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 500kV

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 500kV 1. Bảo vệ cho đường dây 500kV có hai sợi cáp quang độc lập liên kết hai trạm 500kV hai đầu đường dây,...

Nguyên lý bảo vệ khoảng cách – F21

ktdien.com - Nguyên lý bảo vệ khoảng cách - F21 1. Nguyên lý chung Nguyên lý bảo vệ khoảng cách dùng để phát hiện sự cố trên hệ thống tải điện hoặc máy phát...

Nguyên lý làm việc và phạm vi tác động của chức năng 50BF

Chế độ làm việc của chức năng 50BF Chức năng 50BF có thể làm việc ở hai chế độ: Chế độ làm việc phụ thuộc (External CBF) hoặc chế độ làm việc độc...

Ý nghĩa các từ viết tắt trong hệ thống điều khiển và bảo vệ...

REF: (Restrict Eathing Fault): Hay còn gọi là (Residual Eathing Fault - Chạm đất có giới hạn) Là bảo vệ so lệch chạm đất có giới hạn, vùng bảo vệ là vùng...