Chủ Nhật, Tháng Hai 23, 2020

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 110kV

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 110kV có truyền tin bằng cáp...
Home Đại Cương Điện tử công suất

Điện tử công suất

Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của Diode

Nguyên lý và cấu tạo Diode được cấu tạo bằng mối nối P-N, lớp N thừa điện tử, lớp P thiếu điện tử đồng thờ chứa các phần tử mang điện dạng lỗ...

Phân loại linh kiện điện tử công suất

Các linh kiện bán dẫn công suất có hai chức năng cơ bản là ĐÓNG và NGẮT dòng điện đi qua nó. - Trạng thái linh kiện dẫn điện (ĐÓNG): linh kiện giống...