Thứ Năm, Tháng Hai 27, 2020

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 110kV

Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm 110kV có truyền tin bằng cáp...
Home Lý thuyết mạch Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập

Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập

Bài 10: Phương pháp xếp chồng (với nguồn DC)

Phương pháp này rút ra từ tính chất cơ bản của hệ phương trình tuyến tính: trong mạch điện tuyến tính nhiều nguồn, dòng điện qua mỗi nhánh bằng tổng đại số các...

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC)

Biến đổi mạch điện nhằm mục đích đưa mạch phức tạp về dạng đơn giản hơn. Biến đổi tương đương là biến đổi mạch điện sao cho dòng điện, điện áp tại các bộ...

Bài 8: Phương pháp điện thế nút (với nguồn DC)

Phương pháp này dùng cho mạch điện có nhiều nhánh nối song song vào hai nút. 1. Nguyên lý phương pháp điện thế nút: Ý tưởng của phương pháp điện thế nút: Tiếp tục...

Bài 7: Phương pháp dòng vòng (với nguồn DC)

1. Nguyên lý phương pháp dòng vòng: Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý tưởng của phương pháp dòng vòng: Tiếp tục phát triển các phương trình K2 của hệ phương trình Kirchhoff...

Bài 6: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch (với nguồn DC)

1. Các phần tử cơ bản: Trong mạch điện một chiều các phần tử L, C suy biến . Do đó ta chỉ việc giải mạch điện thuần trở. Cuộn dây: L tương đương với dây dẫn...

Bài 5: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện

1. Cách xác định hệ phương trình Kirchhoff: Phương pháp xác định hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện: - Xác định số phương trình cần lập (bằng số nhánh không chứa nguồn dòng độc lập của...

Bài 4: Một số định luật cơ bản của mạch điện

Các định luật Ôm(Ohm), Lentz, Faraday và luật về dòng chuyển dịch của Maxuel nói lên quan hệ giữa dòng và áp trên những phần tử riêng rẽ của sơ đồ mạch. Chưa nói...

Bài 3: Mô hình mạch điện

Để miêu tả các hiện tượng năng lượng trong một thiết bị điện ta dùng sơ đồ điện. Sơ đồ điện gồm các phần tử e, j, R, L, C là những phần tử...

Bài 2: Các phần tử cơ bản

Khi cho chảy qua mỗi phần tử của mạch những dòng điện như nhau thì bản chất hiện tượng (chuyển hóa hay tích lũy) và cường độ quá trình năng lượng trong vùng lân...

Bài 1: Các đại lượng cơ bản

1. Dòng điện: Trên một nhánh, dòng điện có thể chảy theo chiều từ a đến b hoặc ngược lại. Nếu quy ước khi chảy theo chiều từ a đến b dòng điện sẽ mang dấu...