Công dụng và các yêu cầu của Rơle

Muốn duy trì hoạt động bình thường của hệ thống điện và của các phụ tải tiêu thụ khi xuất hiện sự cố, cần phát hiện càng nhanh càng tốt chỗ...